Trädfällning i Stockholm är en konst

Stor yrkesskicklighet krävs av de som arbetar med trädfällning. Det gäller inte minst i tätbebyggda områden som Stockholm. Se och beundra deras arbete.

Att fälla träd är en konstart. Det kan vara riktigt fascinerande att se hur kunniga trädfällare griper sig an ett träd som har dömts ut. De måste ta hänsyn till många saker, bland annat om det finns döda grenar eller andra svagheter. Annars kanske de utsätter både sig själva och andra för risk om de till exempel behöver klättra upp i trädet och ta ned det bit för bit.

I tätbebyggda områden som Stockholm behöver trädfällarna dessutom ha full koll på byggnader, fordon, människor och mycket annat som befinner sig i närheten. Dessa får inte riskera att skadas av fallande grenar eller hela träd. Det skulle annars kunna sluta mycket illa.

Trädfällning – som en dans

En erfaren trädfällare börjar alltid med att noggrant studera det träd som ska fällas. Han bedömer vilken metod för trädfällning som blir bäst för just detta träd. Om som sagt, så bedömer han om det finns eventuella särskilda riskmoment. Först när han är helt klar över situationen sätter han igång med arbetet.

Om du passerar ett ställe där en trädfällning pågår så stanna gärna upp ett tag och beundra de skickliga yrkesmännen när de är i gång. Ofta är de två eller flera, och deras arbete kan se ut som en dans. Den ene vet hela tiden precis vad den andre håller på med. Tillsammans gör de sin magi.

8 Nov 2022