Vårdnadstvist för barnets skull

När en vårdnadstvist sker så ska utfallet alltid vara det bästa för barnets skull. Och det är inte alltid det som föräldrarna önskar eller hade tänkt sig.

Det hade på många sätt varit bäst och enklast om alla barn fick växa upp med föräldrar som håller ihop och som lever hela livet i en lycklig relation. Men tyvärr är det inte alltid som relationer är lyckliga. Och det är inte heller alltid som den man har skaffat barn med, visar sig vara den person som man trodde.

Därför kan det finnas en mängd olika anledningar till att man väljer att dra igång en vårdnadstvist. En rättslig process som innebär att en part vill ta bort vårdnaden från den andra föräldern. Men det kan även vara en vårdnadstvist där en annan part vill få vårdnaden, som ett syskon eller förälder till en av barnens föräldrar.

En infekterad vårdnadstvist

Vilken part man än är, så är det mycket viktigt att få hjälp i en vårdnadstvist. För det är inte lättare att vara den part som vill få vårdnaden, än den part som riskerar att mista den. Och det är inte heller alltid så att den parten som riskerar att mista vårdnaden är en dålig förälder på något sätt. För en vårdnadstvist kan ändå ske, av helt andra anledningar.

Som exempel kan man ta att en förälder kan känna behov av att ha ensam vårdnad när den andra föräldern har en psykisk sjukdom, ett missbruk eller om den föräldern bor långt bort.

2 Mar 2023