Entresol är en smart lösning för att öka lagerytan

Behöver du större lagerutrymme? Då finns det en mycket smart lösning som heter entresol. Du kan enkelt få en extra våning i lokalen med ett entresolplan.

Ont om plats finns det gott om, som en del brukar säga. Många företag är i behov av större lageryta. Om det inte är möjligt att bygga ut befintlig lokal kan man utnyttja takhöjden istället. Att flytta verksamheten till nya lokaler är en sämre idé. Ett entresolplan ger din lokal ett extra våningsplan, och måtten anpassas efter dina behov och önskemål.

Det kan aldrig bli för mycket plats för lager, så detta är en mycket bra investering för ditt företag. Ett entresolplan är fribärande, och med det menas att inga infästningar görs på befintlig byggnad, undantaget golvet. Du behöver inte oroa dig för att det ska bli någon påverkan på befintlig byggnation.

Entresol är en flexibel lösning

Det är mycket enkelt att använda entresol vid behov av extra utrymme. Allt går enkelt och snabbt att få på plats. Om behoven ändras i framtiden går det lätt att nedmontera entresolen och återställa lokalen. För att installationen inte ska påverka företagets dagliga verksamhet kan arbetet utföras under helger eller nattetid.

Det finns även en hel del kompletterande utrustning till entresolplan. För att skydda pelarna finns det påkörningsskydd. Det är viktigt med säker tillgång till våningsplanen, och det får du med en trappa med räcke. Du kan även få en pallsluss eller en självstängande grind om du är i behov av det. Läs vidare om entresol här: www.entresolplan.nu

16 Dec 2022