Översättningsbyrå i Stockholm skapar rätt känsla

Vid användning av en översättningsbyrå i Stockholm finns en del att tänka på. Det är viktigt att informera företaget i vilket syfte texten ska användas.

Företaget expanderade på ett sätt som var glädjande för både ledning och anställda. Samtidigt ställde det en hel del nya krav på den information eller annonsering de skickade ut. När kunderna kom från hela världen fanns det en risk att det blev missförstånd. Det hade även funnits tillfällen då en annons som slagit hemma inte fungerade alls.

Det var då Andreas och hans kompanjoner bestämde sig för att byta strategi. Istället för att använda det engelska språket och använda samma annonser världen över skulle de översätta dem till ländernas modersmål och förhoppningsvis vinna en större marknadsandel. Men för att göra det behövs kompetent personal, gärna med ett modersmål som inte var svenska.

Översättningsbyrå var svaret

Företagets ekonomi fick i uppgift att ta fram siffror för hur mycket det skulle kosta och göra en budget som kunde visa ungefärlig vinst gentemot de sätt de arbetade på nu. Sedan skulle de sätta sig ner igen och diskutera hur de skulle gå vidare.

De beslutade sig för att ta hjälp av en översättare i Stockholm vilket skulle minimera kostnaderna. Företaget skulle översätta originalreklamen så att den riktades till det specifika landet och på så vis blev mer tilltalande. De skulle börja med Spanien för att få se hur resultatet blev där. Det skulle bli intressant att se skillnaden mellan det gamla och det nya tankesättet.

9 Jul 2022