Hur kommer gravstenar i Stockholm se ut i framtiden?

Gravstenar har sett olika ut genom olika tider, i början hade de inte några inristade namn alls. Hur kommer de se ut i Stockholm, behöver de göras större?

De allra första gravstenarna var icke namngivna, anonyma stenar bara ovanför den döde. Men för ungefär tusen år sedan började man rista in den avlidnes namn. Dels för att man nu börjat behärska det här med skrift, men också för att rädslan för skärselden krävde sitt namn och sina förböner.

Här har vi sedan förblivit; traditionen med inristat namn på gravsten står än idag stadig. Om än med tillägg såsom levnadsår, yrkestitel och närmast sörjande. Idag är det ju inte skräcken inför Guds eventuella straff som får oss att rista in våra bortgångnas namn. Snarare står väl alla gravstenar där som minnesmarkörer över levnadsberättelser. Bakom varje namn, mellan alla dessa årtal - ett människoöde.

Framtidens gravsten, hur ser den ut?

Hur kommer då hanteringen Stockholms avlidna gestalta sig i framtiden? Kommer också den präglas av den alltmer självständiga människan, som inte alls vill underkasta sig någon fruktan inför religösa hotbilder. Stockholmaren, så fäst vid sig själv och sitt eget unika uttryck - nog borde väl det yttra sig även inom gravmodet!

Alldeles säkert kommer stenarna att behöva göras större än någonsin tidigare, för att få plats med alla inristade meriter, utbildningar, arbetsplatser, resor, prylar, bostäder och giftermål. Därmed kommer omsättningen att accelerera, då mer plats tas i anspråk, vilket innebär att återvinning av gravstenar blir det enda hållbara!

28 Sep 2022