Fönsterrenovering | Ett sätt att bevara Stockholm

Stockholm är en stad som värnar sin äldre bebyggelse. Staden är vacker och välbevarad tack vare regelbundna renoveringar.

Få städer i världen har så många gamla vackra och välbevarade hus som Stockholm. Det är faktiskt något att vara stolt över, eftersom det är ett tecken på att vi stockholmare i århundraden värnat en lång och stolt tradition av byggnadsvård och förstklassigt hantverk. Ta bara en sådan viktig detalj som fönstren. I andra städer är det inte ovanligt att man ser byggnader där fönstren bytts ut mot nya fönster som ser helt aparta ut på de gamla fasaderna, något som vore helt otänkbart i Stockholm.

Stockholms slott - fasad med fönster

Fönster av utmärkt kvalitet

Här renoverar vi gamla fönster, och det är de gamla byggnadsreglerna som ger oss möjlighet till det. Förr i tiden stipulerade byggnadsdirektiven att man till fönster endast fick använda tätvuxet kärnvirke av högsta kvalitet. Det gör dessa gamla fönster näst intill outslitliga, och en renovering då och då med några decenniers mellanrum har räckt för att dessa fönster kan återställas i näst intill nyskick med ganska lite arbete.

Varsamt införlivande av modern teknik

Alla fastigheter i Stockholm inspekteras med jämna mellanrum, för att se om det finns områden där som behöver bättras på. De renoveringar som görs är alltid varsamma och i så stor utsträckning som möjligt ämnade att bevara, snarare än att få detaljer att se nya och moderna ut. Men visst finns det undantag, även inom fönsterrenovering. Till exempel har fönsterrutorna på de flesta fastigheter bytts ut till moderna glas med bättre isolering mot både kyla och ljud. Man är alltså inte främmande för ny teknik, men målet är alltid att införliva tekniken med det gamla, i stället för att byta ut det.

Många duktiga fönsterrenoverare i Stockholm

Det finns många firmor som erbjuder fönsterrenoveringar av äldre fastigheter i Stockholm. Och det är tur, för det finns många hus och byggnader i Stockholm. Ett exempel på en byggnad där det just nu pågår ett febrilt arbete med att renovera fönster är självaste Kungliga Slottet, där vart och ett av de 922 fönstren, som alla är individuellt anpassade till sin fönsteröppning, måste renoveras till ursprungligt skick. Ett arbete som beräknas ta tio år.

Är du ägare till en äldre fastighet i Stockholm, eller funderar på att bli, har du alltså gott om expertis att vända dig till när ett renoveringsbehov uppstår på fönstren. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att den byggnad du har i din ägo tas om hand och underhålls på ett bra sätt, så att även framtida generationer stockholmare kan få njuta av en vacker och välbevarad stad på samma sätt som vi fått.

Läs mer om fönsterrenovering på https://www.fönsterrenoveringstockholm.nu/

29 Oct 2019