Därför ska man göra en överlåtelsebesiktning vid husköp i Stockholm

Ska ni köpa hus i Stockholm? I så fall kan det vara smart att göra en överlåtelsebesiktning innan köpet. Detta för att hitta eventuella fel och brister och för att veta vad man köper.

Som husköpare har man undersökningsplikt, vilket innebär att man måste undersöka huset noga innan köpet för att hitta fel och brister. Men som lekman är det inte alltid så lätt att veta vad man ska titta efter. Inte sällan bortser man också från fel eftersom man i tanken redan har flyttat in. Därför kan det vara smart att ta hjälp av en oberoende besiktningsman och låta denne göra en överlåtelsebesiktning. Skulle besiktningsmannen hitta fel kan detta påverka priset. Men man får också chansen att dra sig ur affären om man hellre vill det.

Så går en överlåtelsebesiktning till

Vid en överlåtelsebesiktning i Stockholm går besiktningsmannen först igenom husets ritningar för att hitta eventuella svagheter. Besiktningsmannen pratar även med säljaren för att ta reda på om det finns eller har funnits några problem med huset. Därefter besiktigas hela huset både in- och utvändigt och besiktningsmannen tittar, känner och luktar sig fram. En unken doft kan exempelvis tyda på att det finns fuktskador, men man kan också ofta känna på en vägg om den är fuktskadad. Besiktningen och eventuella fel och brister sammanställs i ett protokoll och besiktningsmannen gör även en riskanalys över fel som kan uppstå i framtiden. Man får även förslag på eventuella åtgärder som bör tas.

23 Mar 2022