Brandskyddsmålning skyddar mot katastrofer

Brandskyddsmålning må vara en något dyrare utgift än att måla med vanlig färg. Men detta brandskydd förbättrar räddningsarbetet avsevärt i händelse av brand.

Brandskyddsmålning innebär att man använder brandskyddsfärg vid målning av en lokal. Färgen är dyrare än vanlig färg, men den har enorma fördelar i händelse av brand – där liv kan räddas. Vilket man inte kan sätta pris på. Färgen har olika egenskaper som ger sig till känna när temperaturen höjs till brandfarliga nivåer. Bland annat omvandlas färgen till ett tjockt skumlager.

Detta lager av skum fyller flera funktioner. Dels skyddar det underliggande material från höga temperaturer, och dels bromsar det att materialet fattar eld. Handlar det om trä kan detta förkolnas men genererar inte ny eld som sedan kan spridas. Så får räddningstjänsten mer tid att komma till platsen för att evakuera människor och släcka elden. Både liv och tillgångar kan räddas.

Brandskyddsmålning för olika material

När man genomför brandskyddsmålning måste man vara säker på att man väljer rätt brandskyddsfärg. Färgerna har nämligen olika egenskaper som är speciellt utvecklade för olika material. Som nämndes ovan är färg för trä utvecklat för att hämma brandutveckling. Något sådant är onödigt på exempelvis metall som inte brinner.

När man brandskyddsmålar metall vill man att färgen ska reagera på ett annat sätt. Då ligger fokus på att skydda materialet mot hetta. Metall som blir varm expanderar samt blir bräckligare vilket kan leda till att en byggnad kollapsar. Färgens skydd gör att detta förlopp saktas ner så att räddningstjänsten hinner göra sitt arbete.

1 Jun 2022